Ernstige verkeershinder Geversstraat i.v.m. wegwerkzaamheden.

Van 10 oktober t/m 30 december is de praktijk moeilijker bereikbaar i.v.m. werkzaamheden in de Geversstraat. Verkeer naar Leiden toe wordt omgeleid, onder andere via de Rhijngeesterstraatweg.

Tijdens de werkzaamheden blijft altijd een deel van de rijbaan beschikbaar voor verkeer in de richting van de Willibrordrotonde. Voor fietsers geldt een gehele omleiding in beide richtingen en die omleiding geven we aan met borden. Waar nodig zetten we bovendien verkeersregelaars in.

Parkeren in de Geversstraat tijdens de werkzaamheden kan helaas niet. U kunt parkeren op de hierboven aangegeven plekken (met rood omcirkeld).

Ga naar de projectpagina Geversstraat