Afspraak
U wordt verzocht bij aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn in onze wachtkamer.
Afspraak afzeggen
Wij werken volgens afspraak en reserveren daar speciaal tijd voor. Mocht het voorkomen dat u toch de afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk om minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of aan de balie de afspraak af te zeggen. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Naar contact.
Afspraak ruilen
Het onderling ruilen van afspraken van familieleden dient u ruim van tevoren te melden. Het kan zijn dat er voor één van u meer of minder tijd is gereserveerd. Mocht u een gezinsafspraak hebben gemaakt en er blijkt iemand minder mee te komen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.
Afspraak vergeten
Het kan gebeuren dat u een afspraak vergeet. Als het programma het toelaat, proberen wij u te bellen om te vragen of u nog kunt komen. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen wij een nota sturen over de gereserveerde tijd. Bij de tweede niet nagekomen afspraak zal er altijd een rekening verstuurd worden over de gereserveerde tijd. Indien u een herhaaldelijk afspraken niet nakomt, volgt er wederom een nota en zult u bij ons worden uitgeschreven.
Telefoon
U wordt verzocht in de behandelkamer uw mobiele telefoon uitgeschakeld of in de vliegtuigstand te hebben. Telefoneren in de behandelkamer is niet toegestaan.
Antwoordapparaat
Indien u buiten onze openingstijden belt, zult u een antwoordapparaat te horen krijgen met instruktie tot welke tandarts u zich kunt wenden bij spoedeisende klachten. Het antwoordapparaat kunt u niet inspreken.
Gegevens up-to-date
Om uw en onze gegevens zo compleet mogelijk te houden, verzoeken wij u om wijzigingen in naam, adres, verzekering en medische gegevens tijdig door te geven. Op de website vindt u een wijzigingsformulier. Klik hier
Periodieke controle
Indien u langer dan 24 maanden geen afspraken heeft gemaakt voor een periodieke controle, sturen wij u éénmalig een brief. U wordt dan verzocht binnen 4 weken contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak. Wanneer wij niets van u vernemen, zult u bij ons worden uitgeschreven.
Niet BIG geregistreerde tandarts
Indien blijkt dat u onder behandeling bent geweest bij een niet-BIG geregistreerde tandarts zult u automatisch uitgeschreven worden. Klachten naar aanleiding van deze behandeling(en) worden niet behandeld. Meer info over BIG-register. Klik hier.
Hygiëne
Zowel in de wachtkamer als in de behandelruimte mag geen voedsel worden genuttigd.
Betalingstermijn rekening
Onze declaraties worden verstuurd via Fa-med. Zij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u in gebreke blijft, zal Fa-med de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen. Wij krijgen regelmatig overzichten van hen om te zien hoe het verloop is van onze declaraties. Mocht het voorkomen dat uw declaratie op de lijst ‘Dubieuze debiteuren’ komt te staan, zullen de reeds gemaakte afspraken uit onze agenda worden gehaald en uitgesteld worden tot alle rekeningen volgens afspraak zijn voldaan. Meer info.
Agressief gedrag
Indien u zich agressief gedraagt, verbaal of fysiek, tegen de assistentes en/of de tandarts zult u direct uitgeschreven worden.
Privacy verklaring
Hier vindt u de privacyverklaring van Tandartspraktijk R. van Eck te Oegstgeest. Klik hier